Einixir

Apua jännittämiseen 

Jännittäjän yksilöistunnot

Jännittäjän yksilöistuntojen aikana syvennetään ja selvennetään suhdetta itseen ja suhteessa toisiin.  Kerroilla tehdään kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia, mielikuvaharjoituksia, työskennellään kynällä paperille ajatustehtävien parissa ja mukana on myös ripauksen verran taidelähtöisiä menetelmiä.

Harjoitteilla on tarkoitus saada oivalluksia ja kehittää resilienssiä, eli kykyä selviytyä vastoinkäymisistä ja sietää jännittämistä. Niiden avulla voidaan kehittää itsetuntemusta, itsemyötätuntoa, suvaitsevuutta muihin ja itsearvioinnin kykyä. Pohditaan jännittämisen alkusyitä ja opetellaan rentoutumisen taitoa ja erilaisia menetelmiä, jotka voivat auttaa.
Tavoitteena on löytää voimavaroja ja persoonallisia vahvuusalueita. Identiteetin myönteisellä vahvistamisella ja tukemisella on tarkoitus nostaa motivaatiota ja innostusta. Yksilötyöskentelyssä huomioidaan työskentelytavoissa mieltymykset, jos olet esimerkiksi taiteellisesti painottunut, niin voimme valita istuntoihin enemmän ekspressiivistä, ratkaisukeskeistä työskentelyä. Jos tarvitsee hankkia taidevälineitä, asut Kanta-Hämeessä Riihimäellä tai sen lähellä, mutta yksin toimimisen jännitys luo estettä, voimme käydä yhdessä hankkimassa ne sopimuksen mukaan. 

Jännittäjien ryhmän ohjaus

Ryhmämuotoinen teamsilla tai paikan päällä toteutettava vapauttava kurssi jännittämiseen. Teemat ovat samoja kuin yksilötyöskentelyssä mutta työskentelytavoissa korostuvat parityöskentely ja ryhmässä tehtävien purku. Minimi osanottajamäärä on 8 henkilöä toteutuakseen etäyhteydellä ja tapaamiskerrat joka toinen viikko. Jännittäjille ryhmämuotoisen ohjauksen paikan päälle voi tilata vaikka oppilaitokselle tai työtiimille, edellytyksenä  että tilaajalta löytyy tilat. Tapaamisten määrää ja sisältöä voi muokata tarpeisiin sopivaksi, kysy rohkeasti lisää.

-Avain on Sinussa.- 

Kysy lisää:    einixir@outlook.com


Luo kotisivut ilmaiseksi!